FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME
REGLAMENT PARTICULAR DE LES MARXES CICLOTURISTES
TEMPORADA 2019

Totes les marxes cicloturistes de carretera organitzades sota l’àmbit de la Federació Catalana de Ciclisme tenen homologat un reglament comú. Recomanem la seva lectura per tenir un coneixement molt exacte de tots els aspectes que representen participar en una marxa cicloturista.

Aquest reglament s’adopta amb caràcter general sense perjudici del que pugui contenir de forma específica, respecte a les condicions de circulació i d’altres mesures de control i vigilància de la marxa ciclista, l’autorització administrativa emesa pel Servei Català de Trànsit, i de les indicacions i recomanacions que la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra consideri adients el dia de la seva celebració.

 

Article 1: DADES TÈCNIQUES DE LA MARXA

 1. El CLUB CICLISTA PLANA LLADÓ (d’ara endavant “l’Organitzador”) organitza la ___XXXI__ edició de la Marxa MEMORIAL PELEGRÍ PI – CIUTAT DE MOLLET (d’ara endavant “La Marxa”).
 2. La data de celebració serà el proper 6, d’octubre de 2019. L’hora de sortida serà a les 8:00hores.
 3. El lloc de sortida estarà situat a PABELLÒ DE RIERA SECA de la població de MOLLET DEL VALLÈS (província de BARCELONA).
 4. L’Organitzador proposa un recorregut de 94,00 quilòmetres i 1784 metres de desnivell l [que és puntuable pel XXVIII Challenge Catalana de Cicloturisme // IV Circuit Femení de Cicloturisme que organitza la Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme (d’ara endavant “FCC”) i també pels circuits de cicloturisme
 5. [Així mateix, també es proposa un recorregut alternatiu de 80,00 quilòmetres i 1200 metres de desnivell [que és puntuable XXVIII Challenge Catalana de Cicloturisme // IV Circuit Femení de Cicloturisme i també pels circuits de cicloturisme].
 6. Les dades de contacte de l’Organitzador són les següents:
 • Telèfon/s mòbil/s:
  • Germán Viejo Puyal 667535304
  • Carlos Martinez Molina 656790385
 • Correu electrònic:
  • germanviejo@yahoo.es
  • ccplanallado@ccplanallado.cat

 

Article 2: LEGISLACIÓ I NORMES

 1. La Marxa és una prova esportiva de bicicleta de carretera de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a Tots de la Real Federación Española de Ciclisme (RFEC) dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva, d’oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.
 2. L’edat mínima per participar als recorreguts de gran fons –de més de 130 km o amb un desnivell acumulat important per sobre de 2.000 metres– és de 18 anys complerts pel ciclista el dia de La Marxa. L’edat mínima per participar a altres recorreguts físicament menys exigents és de 15 anys complerts pel ciclista el dia de La Marxa.
 3. LA MARXA TE UN CAIRE NO COMPETITIU. El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents. L’Organitzador vetllarà per l’òptima circulació dels ciclistes en els punts crítics del recorregut on, per la coincidència amb la resta d’usuaris de la via, sigui necessari reforçar les mesures de seguretat viària existents.

  

Article 3: INSCRIPCIONS I PREUS

 • Les inscripcions es portaran a terme preferiblement a través d’una plataforma telemàtica de provada solvència que ofereixi l’Organitzador i que permeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Si no és possible l’ús d’aquestes plataformes, l’Organitzador detallarà a la seva pàgina web el procés d’inscripció.
 • El preu de les inscripcions anticipades, des de l’obertura del termini d’inscripció fins el 20 de setembre de 2018 a les 23:59 hores serà de ?¿ euros.
 • Des d’aquest moment fins el dijous, 3 d’octubre a les 23:59 hores, la inscripció tindrà un recàrrec de 5,00 euros, essent el preu de ¿? euros. Les inscripcions es tancaran definitivament el dia 3 d’octubre 23,59 H,
 • Després del tancament del termini, no s’acceptaran inscripcions per part de l’Organitzador.
 • En cas de que s’arribi al límit de 300 participants al recorregut llarg [ o de 100 participants al recorregut curt ], les inscripcions es tancaran automàticament a cadascun d’ells.
 • La inscripció dóna dret al ciclista a participar en La Marxa i altres elements com ara dorsal i/o placa identificatius, carnet de ruta, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.
 • L’organització recomana a tots els participants portar el mallot de La Marxa. El mallot constitueix un element de seguretat i de control perquè tot el personal implicat en la prova pugui identificar en tot moment qui són participants i els que no.
 • En cas que l’Organitzador confiï el control del participant al xip electrònic, el participant haurà de seguir les instruccions indicades per l’Organitzador per realitzar la inscripció a La Marxa i també pel seu correcte ús.

 

Article 4: LLICÈNCIES

 • Per participar a La Marxa és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant l’any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o per qualsevol federació afiliada a la UCI.
 • En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una llicència-assegurança d’un dia, vàlida exclusivament pel dia de La Marxa. Per la temporada 2019, el cost afegit d’aquesta assegurança que ofereix la FCC és de 8 euros que caldrà abonar en el moment de formalitzar la inscripció. El dia de La Marxa, juntament amb el dorsal, és obligació de l’Organitzador lliurar un justificant d’aquesta assegurança que el participant haurà de portar en tot moment.

 

Article 5: DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS

 • Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de retorn de la inscripció en cas de no poder participar a La Marxa. En aquest cas, l’Organitzador lliurarà el regal commemoratiu al lloc i data que indiqui l’inscrit (les despeses d’enviament aniran a càrrec del inscrit).
 • En cas d’ajornament per parta del organitzador de La Marxa, les inscripcions seran vàlides si La Marxa es celebra dintre del mateix any i no es guardaran per una següent temporada.
 • Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l’Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.

  

Article 6: RECOLLIDA DE DORSALS

 • La recollida de dorsals es portarà terme a PABELLÒ DE RIERA SECA de la població de MOLLET DEL VALLÈS (província de BARCELONA), el dia anterior a La Marxa –en aquest cas, el dia 5 d’octubre des de les 17:00 hores fins les 20:30 hores– i el mateix dia de la marxa a partir de les 7:00 hores fins les 7:50 hores.
 • Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport) i la llicència federativa en curs en cas de tenir-la. A l’hora de realitzar la inscripció o al recollir el dorsal, s’haurà d’acceptar la “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa.
 • Per recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari portar una fotocòpia del document identificatiu i de la llicència federativa així com una autorització de recollida signada per l’interessat.
 • En cap cas es lliuraran dorsals que no corresponguin amb l’interessat. La revenda dels drets d’inscripció i la conseqüent participació amb el dorsal d’una altra persona pot tenir penalitzacions tant pel venedor com pel comprador i la possibilitat d’exercir accions contra els dos.

 

Article 7: CONTROLS HORARIS I TANCAMENTS DE PAS

 • Al recorregut es situaran aquests punts de control amb horaris màxims de pas:
  • Punt 1: Rotonda de Polinya (quilòmetre 8,60). tots els que arribin mes tard de les 8.30 hores, desviament per B-142 fins a  C-1413, que es reincorporarà a La Marxa (els que facin servir aquesta opció no tindran dret a trofeu a la bandera verda pujada a Granera
  • Punt 2: Avituallament Les Arenes (quilòmetre 32,50). tots els que arribin mes tard de les 9:35 hores, faran la opció curta per Gallifa
 • L’hora de tancament de la zona d’arribada serà les 15:00 hores.
 • Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de La Marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el considerarà fora de La Marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència mecànica ni sanitària i, per tant, eximeix l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.

Article 8: AVITUALLAMENTS

 • Al recorregut llarg es situaran els següents punts d’avituallament:
  1. Avituallament sòlid/líquid 1: Mollet del Vallès (quilòmetre 0,00)
  2. Avituallament líquid 2: Les Arenes(quilòmetre 32,50)
  3. Avituallament sòlid/líquid 3: Granera (quilòmetre 50,10)
  4. Avituallament líquid 4: Caldes de Montbui (quilòmetre 78,40)
  5. Avituallament sòlid/líquid 5: Mollet del Vallès (quilòmetre 94,00)

 

 • Al recorregut curt es situaran els següents punts d’avituallament:
 1. Avituallament sòlid/líquid 1: Mollet del Vallès (quilòmetre 0,00)
 2. Avituallament líquid 2: Les Arenes(quilòmetre 32,50)
 3. Avituallament sòlid/líquid 3: Gallifa (quilòmetre 43,00)
 4. Avituallament líquid 4: Caldes de Montbui (quilòmetre 64,00)
 5. Avituallament sòlid/líquid 5: Mollet del Vallès (quilòmetre 80,00)
 • Al final de La Marxa hi haurà un dinar o avituallament final per tots els participants.
 • Per avituallar-se, els participants hauran d’aturar-se i passar per les zones habilitades a tal fi. L’Organitzador té expressament prohibit oferir menjar i begudes fora d’aquestes zones i a ciclistes en moviment damunt de la bicicleta.
 • Els participants hauran de dipositar les deixalles en les zones habilitades als avituallaments. Llençar brossa fora d’aquestes zones serà penalitzat.
 • L’Organitzador no donarà avituallament a tots els ciclistes que no estiguin identificats com a participants a la marxa. (amb el mallot, polsera identificativa i dorsal)

 

 Article 9: SERVEIS PRE I POST MARXA

 • Existirà un àrea d’aparcament de vehicles degudament senyalitzada a APARCAMENT ZONA COMERCIAL CAPRABO oberta a partir de les 6:45 hores.
 • Abans de La Marxa, a la zona de recollida de dorsals, hi haurà lavabos degudament senyalitzats.
 • En acabar La Marxa, els cicloturistes tindran disponibles vestuaris, dutxes i dinar final.
 • El lliurament de trofeus i premis tindrà lloc a les 14:00 hores.

Article 10: PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA

 • Hi haurà presència de vehicles i personal de protecció oficial com ara Mossos d’Esquadra i Policia Local.
 • Aquests cossos podran estar recolzats per personal de Protecció Civil.
 • També estaran presents altres vehicles de l’Organitzador convenientment identificats, ambulàncies, cotxe escombra, assistències, etc.
 • S’oferirà assistència mecànica per avaries de consideració. La mà d’obra serà gratuïta, però el preu del material instal·lat correrà per part del ciclista.
 • L’Organitzador també posarà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari degudament identificat als llocs que cregui adients i/o li sigui possible. S’entén que són una ajuda merament informativa i no una condició obligatòria, per tant el cicloturista accepta que és responsabilitat unicament d’ell acomplir les normes de trànsit, vetllant per la seva pròpia seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.
 • L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible, limitant-se posteriorment a tramitar l’informe corresponent a la Mutualitat o companyia d’assegurances de la cobertura de la llicència federativa o la llicència de dia. Igualment, declina tota responsabilitat per la pèrdua o deteriorament d’objectes personals durant La Marxa, ja sigui per robatori o per altres circumstàncies. El participant, pel sol fet de participar, declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organització.
 • Tots els participants de La Marxa, pel fet d’estar en possessió de la seva corresponent llicència federativa o llicència de dia, estan coberts tant amb assistència mèdica com responsabilitat civil. En el cas dels posseïdors majors de 16 anys de la llicència federativa expedida per la FCC, la pòlissa d’assistència mèdica número 16FD0007 de la companyia AYAX (Lloyd’s) garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil pel que fa a danys personals, material i perjudicis consecutius. Pels federats menors de 16 anys, la pòlissa d’assistència mèdica i de responsabilitat civil número 039685898-00017 de la companyia Allianz garanteix la cobertura d’accidents i de responsabilitat civil. Pels usuaris de la llicència de dia expedida per la FCC, la pòlissa d’assistència mèdica número 16FD0007 de la companyia AYAX (Lloyd’s) garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil. Al web de la FCC, apartat “Documentació > Llicència” trobareu tota la informació referent als centres d’assistència i normes d’actuació en cas d’accident, així com informació detallada de cada pòlissa.

Article 11: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

 • És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.
 • Està permesa la participació de qualsevol tipus de bicicleta homologada incloses les equipades amb frens de disc, e-bikes, tàndems, reclinades, amb rodes de menys de 12 radis, etc. També està permès l’ús de bicicletes amb manillar de contrarrellotge demanant sempre que no s’utilitzi quan s’estigui circulant en pilot o a zones perilloses com ara descensos o cruïlles. Està terminantment prohibit l’ús de bicicletes sense cap tipus de frens.
 • El ciclista ha de portar la polsera, dorsal i/o placa identificatius ben visibles. L’organització recomana a tots els participants portar el mallot de La Marxa. El mallot constitueix un element de seguretat i de control perquè tot el personal implicat en la prova pugui identificar en tot moment qui són participants i els que no.
 • S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigent. El participant reconeix estar informat de que el ferm de les carreteres pot tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l’Organitzador li demana extremar la prudència i el participant eximeix l’Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a La Marxa
 • També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.
 • Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.
 • S’haurà de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon 667535304
 • No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.
 • El ciclista haurà d’acceptar el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa. En el cas de les inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l’hora de realitzar la inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s’accepta en aquest moment, per exemple a les cites amb possibilitat d’inscripció presencial, s’haurà de signar en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida.
 • El participant, a l’inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.

 

Article 12: DRETS DE L’ORGANITZADOR

 • L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible en cas d’accident del participant posant en disposició els serveis mèdics presents a La Marxa. L’Organitzador no es farà responsable dels possibles deutes que el participant pugui contreure durant La Marxa.
 • L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, trofeus, etc. El personal de protecció oficial i/o Servei Català de Trànsit es reserva el dret de modificar qüestions relatives al recorregut quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, informant l’Organitzador dels mateixos a tots els participants a La Marxa, ja sigui pels serveis de megafonia i/o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.
 • En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar La Marxa i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.
 • Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de La Marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà el regal corresponent als cicloturistes presents, en el cas de que l’organitzador tingui previst lliurar regal. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar La Marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.
 • L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a La Marxa.

 

Article 13: PENALITZACIONS

L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en coneixement de les autoritats als cicloturistes que no respectin el Reglament General de Circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de La Marxa. En particular es vigilaran aquestes accions:

 • No respectar les indicacions de les autoritats i/o l’Organitzador.
 • No passar pel control de sortida ni els controls intermitjos.
 • Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn.
 • Circular amb vehicle de recolzament.
 • Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la marxa i vagi contra el reglament de la mateixa.

 

Article 14: DRET A LA IMATGE

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l’imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, video, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

 

 Article 15: POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Organitzador es regeix segons el “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

Les següents polítiques de privacitat estan destinades a informar sobre com fem servir la informació personal complint amb les disposicions i requisits del Reglament General Europeu de Protecció de Dades

 1. Identificació: Club Ciclista Plana Lladó – Mollet amb domicili social Casal la República, Carrer Pineda Fosca, 6, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona. Amb NIF:
 2. Finalitat: La recollida i tractament de les seves dades personals a través del formulari de registre té com a finalitat possibilitar la inscripció a la Marxa Cicloturista Pelegrí Pi – 2018, i oferir tots els serveis relacionat amb aquest esdeveniment. D’altra banda, l’inscrit autoritza el C.C. Plana Lladó, el tractament de les seves dades amb fins promocionals i de màrqueting organitzats pel Club, inclòs l’enviament de comunicacions comercials electròniques.
 3. Conservació de les dates: Les seves dades es conservaran de forma segura durant la vigència de la relació administrativa de l’interessat amb C.C. Plana Lladó, més el termini previst per la legislació específica en la que aquestes dades puguin ser exigibles.En cas que l’usuari exerceixi els seus drets de supressió o oposició, les seves dades seran bloquejades i posteriorment destruïdes de forma confidencial.
 4. Destinataris de les dades: Són destinataris de la informació dels tercers encarregats de tractament que presten els seus servei a C.C. Plana Lladó, amb qui s’ha subscrit el corresponent acord que garanteix el compliment del RGPD i de les mesures de seguretat adequades.
 5. Drets: En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, portabilitat i limitació del tractament, recollits en RGPD (UE) 2016/679, mitjançant escrit dirigit al Club Ciclista Plana Lladó, a l’adreça carrer Pineda Fosca, Nº 6 08100 Mollet del Vallès, Barcelona o bé al correu electrònic ccplanallado@ccplanallado.cat. La sol·licitud ha d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

 

Mollet del Vallès a  …………………de 2019