Tots els participants pel fet de participar tenen dret a obsequi o trofeig.
A més també tenim previst de fer sorteig de material de ciclisme i d’altre tipus