Challenge Catalana
Al participant mes jove
A la participant mes jove
Al participant mes gran
A la participant mes gran
Al club mes nombros
Al club de mes lluny
A tots els clubs amb mes de 5 participants

TRAM LLIURE GRANERA
Als 3 primers classificats de les categories

Homes:

  • 15 anys a 34 anys
  • 35 anys a 50 anys
  • 51 anys a 64 anys
  • Mes gran de 65 anys

Dones

  • 15 anys a 44 anys
  • Mes gran de 45 anys